កំពង់ផែ Sai Gon ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពក្រោយពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

កំពង់ផែ Sai Gon ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពក្រោយពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី  - ảnh 1
កំពង់ផែ Sai Gon ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពក្រោយពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី (VNA)


(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ មករា នៅកំពង់ផែ Tan Thuan ខ័ណ្ឌទី ៧
ទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) កម្មាភិបាលកម្មករនៃក្រុមហ៊ុន
ភាគ ហ៊ិនកំពង់ផែ Sai Gon បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពក្រោយពីបុណ្យចូល
ឆ្នាំថ្មី (ឆ្នាំ រកានព្វស័ក ២០១៧)។ សកម្មភាពដំបូងនាដើមឆ្នាំគឺការលើកដាក់
ទំនិញរបស់នាវា THAI OCEAN សញ្ញជាតិ Panama។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន
ភាគហ៊ិនកំពង់ផែរ Sai Gon ដាក់ចេញគោលដៅទទួលបានទំនិញចំនួន ១០
លាន ២០ ម៉ិនតោន។ កម្មាភិបាលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនកំពង់ផែរ Sai
Gon ក៏ខំប្រឹងប្រែងសម្រេច ដំណាក់កាលទី ១ គំរោងការណ៍កំពង់ផែ Sai Gon
 – Hiep Phuoc ​នៅស្រុក Nha Be ដើម្បីបំរើឲ្យការងារប្តូរទីកន្លែងនៃកំពង់ផែ
 Khanh Hoi តាមគោលការណ៍ របស់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងហូជីមិញ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ