កម្ពុជាជូនដំណឹងអំពីសាទូរលេខអបអរសាទ របស់បក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម

កម្ពុជាជូនដំណឹងអំពីសាទូរលេខអបអរសាទ របស់បក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម - ảnh 1
Foto: vov.vn


(VOVworld)-បណ្តាមធ្យោបាយសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានាថ្ងៃទី២​សីហា បានជូន
ដំណឹងអំពីការដែលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានផ្ញើរ
អសារទូរលេខអបអរសាទកម្ពុជាបានរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យការ បោះឆ្នោតរដ្ឋ
សភានីតិកាលទី៥និងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP)ទទួល បានជ័យជំនះ។ ស្ថានីយ៌ទូរទស្សន៌ជាតិកម្ពុជា (TVK) វិទ្យុសម្លេងជាតិកម្ពុជា (RNK) និងស្ថានីយ៌
ទូរទស្សន៌ឯកជនមួយចំនួន សុទ្ធតែចេញផ្សាយលិខិតអប់អសារទរបស់បក្សក្មុយ
និស្តវៀតណាម។​ទំព័វែបសាយ “ព័ត៌មានរហ័សកម្ពុជា”បានសង្កត់ធ្ងន់ លើខ្លឹមសារ
របស់សារលិខិតថា “យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា រដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មី ដោយ គណៈបក្សប្រ
ជាជនកម្ពុជាធ្វើជាស្នូល នឹងដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជាជំនះពុះពារលើការលំបាក បន្ត
ទទួលបានសមិទ្ធិថ្មី កសាងជោគជ័យប្រទេសកម្ពុជាមួយ ប្រកបដោយសន្តិភាព
ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ