កម្ពុជាដំណើរការចាប់ឆ្នោតកំណាត់លំដាប់លេខរៀលសំរាប់គណបក្សនយោបាយចំនួន ២០ ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតសកល

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជា (គ.ជ.ប) (NEC) លោក ប៊ុនហុក បានធ្វើអធិបតីភាពពិធីចាប់ឆ្នោតកំណាត់លំដាប់ លេខរៀលសំរាប់បណ្ដាគណបក្សនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ខាងមុខ។ 
កម្ពុជាដំណើរការចាប់ឆ្នោតកំណាត់លំដាប់លេខរៀលសំរាប់គណបក្សនយោបាយចំនួន ២០ ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតសកល - ảnh 1 កម្ពុជាដំណើរការចាប់ឆ្នោតកំណាត់លំដាប់លេខរៀលសំរាប់គណបក្សនយោបាយចំនួន ២០ ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតសកល

នាថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជា (គ.ជ.ប) (NEC) លោក ប៊ុនហុក បានធ្វើអធិបតីភាពពិធីចាប់ឆ្នោតកំណាត់លំដាប់លេខរៀលសំរាប់បណ្ដាគណបក្សនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ខាងមុខ។ តាម NEC ដើម្បីធានា សមភាពសំរាប់បណ្ដាគណបក្សក្នុងដំណើរចាប់ឆ្នោតកំណាត់លំដាប់លេខរៀល គណបក្សនានាបានត្រៀមរៀបចំសន្លឹកឆ្នោតមានពណ៌និងរូបរៀងដូចគ្នា ឈ្មោះនៃបណ្ដាគណបក្សត្រូវបានពុម្ភផ្សាយលើក្រដាសហើយត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅពិធីនេះ។ មុននោះ នាថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា NEC បានជូនដំណឹង ទទួលស្គាល់គណបក្សចំនួន ២០ ចូលរួមការបោះឆ្នោតសកល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ