កម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបថមនាព្រឹកថ្ងៃទី១៨សីហា

កម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបថមនាព្រឹកថ្ងៃទី១៨សីហា - ảnh 1
អ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជារង់ចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោត
(រូបថតៈ dantri.vn)


(VOVworld)-គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជា(NEC)បាន ប្រកាស
លទ្ធផលបថមនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥នាថ្ងៃទី១២សីហា។ ក្នុងសេច
ក្តីជូនដំណឹង១  NEC ឲ្យដឹងថា “NEC ចង់ប្រកាសឲ្យសាធារណៈជនដឹងពីលទ្ធផល
បោះឆ្នោតបថមនឹងបានប្រកាសវេលាម៉ោង៩ព្រឹកថ្ងៃទី១២ សីហា តាមរយៈការ
ផ្សាយសម្លេងនិងទូរទស្សន៌ជាតិកម្ពុជា”។ NEC ក៏ឲ្យដឹងថា គេបានសម្រេចរាល់ការ
ស៊ើបអង្កេតអំពីបណ្តាការចោទប្រកាន់រំលោភក្នុងពេលបោះឆ្នោត។ ប្រធាន NEC
អ៊ឹម សួស្តី ឲ្យដឹងថា តាមលទ្ធផលស៊ើបបអង្កេត របស់ NEC ការរំលោភអាចកើត
មានឡើងប៉ុន្តែមិនជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងទៅលើ លទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើយ។ នាថ្ងៃទី២៨
កក្កដា កន្លងទៅ កម្ពុជាបានរៀបចំការ បោះឆ្នោតសកល លទ្ធផលបថមឲ្យឃើញថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) ទទួលបានអាសនៈចំនួន ៦៨ ក្នុងនោះគណបក្ស
សង្គ្រោះជាតិ (CNRP)ទទួល៥៥អាសនៈ ។ CNRP បានចោទប្រកាន់មានការរំលោភ
ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង ពេលបោះឆ្នោត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ