កម្ពុជារៀបចំពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ

កម្ពុជារៀបចំពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ - ảnh 1
សម្តេចហ៊ុនសែននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត១នៅខេត្តកណ្តាល
(រូបថតៈ Xaluan.vn)


(VOVworld)-គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតកម្ពុជា (NEC)ឲ្យដឹងថា “លទ្ធផល
ជាផ្លូវការដោយមានអាសនៈត្រូវបានកំណត់និងបណ្តាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវបាន
ប្រកាសនាថ្ងៃទី១៨សីហាខាងមុខ ប្រសិនជាគ្មានការប្រឆំាង ជំទាស់ណាមួយពី
បណ្តាគណបក្សនយោបាយ”។ ក្នុងករណីមានការប្រឆំាងជំទាស់នោះ ពេលវេលាប្រ
កាសលទ្ធផលនេះ នឹងបន្ថយដល់ថ្ងៃទី៨កញ្ញាឆ្នាំ២០១៣។ ក៏តាម NEC  លទ្ធផល
បោះឆ្នោតបថមនឹងបានពន្យាដល់ថ្ងៃទី១០សីហាខាងមុខ។

        កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី២៨កក្កដាកន្លងទៅ។ តាម លទ្ធផល
បថមមិនផ្លូវការ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(CPP)កាន់អំណាចបាន ប្រកាសឈ្នះឆ្នោត
ដោយមានអាសនៈចំនួន៦៨ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន១២៣ ក្នុងរដ្ឋសភានិង​គណៈ
បក្សប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិ (CNRP)ទទួលបានអាសនៈ ចំនួន ៥៥ក្នុងរដ្ឋសភា។ CNRP បានប្រឆំាងជំទាល់ជាមួយលទ្ធផលនេះ នឹងចាត់ទុក ថា​គណៈបក្សរបស់ខ្លួនទទួល
បាន៦៣អាសនៈ និង CPP មានតែ៦០អាសនៈ តែប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ