កម្ពុជា៖ ការចរចាររវាង CNRP និង CPP មានការរីកចំរើន

កម្ពុជា៖ ការចរចាររវាង CNRP និង CPP មានការរីកចំរើន - ảnh 1
ការប្រមូលផ្តុំរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្ស CNRP ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង នាររៀលថ្ងៃទី ៦ សីហា (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៣ សីហា ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា (CNRP)
លោក សម រង្ស៊ី បានឲ្យដឹងថា៖ ការចរចាររវាងគណៈបក្ស CNRP ជាមួយគណៈ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) កាន់អំណាចមានការរីកចំរើ់ន​ ហើយសន្យាថា៖ ការប្រមូលផ្តុំរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្ស CNRP ដែលនឹងត្រូវ​បានរៀបចំឡើង នា
ររៀលថ្ងៃទី ២៦ សីហា ខាងមុខ នឹងគ្មានអំពើហឹង្សាទេ។ ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក
យកព័ត៌មាននានានៅរាជធានី ភ្នំពេញ លោក សម រង្ស៊ី បានឲ្យដឹងថា៖ ការចរចារ
ជាមួយគណៈបក្ស CPP គឺសំដៅស្វែងរកការពិតនាំយកមកសមភាពសំរាប់អ្នក
បោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតសំរាប់ CNRP។ បន្ទាប់ពីទទួលបានរាល់គោល
ដៅនេះ CNRP នឹងចូលរួមសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ