កម្មវិធី៖"និទាឃរដូវសំរាប់ប្អូនៗ"៖ទទួលទឹកប្រាក់ចំនួនជាង១០០ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភកុមារក្រីក្រ

កម្មវិធី៖
កម្មវិធី៖"និទាឃរដូវសំរាប់ប្អូនៗ"៖ទទួលទឹកប្រាក់ចំនួនជាង១០០ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភកុមារក្រីក្រ

(VOV)_កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យ ៖ "និទាឃរដូវសំរាប់ប្អូនៗ" ឆ្នាំ ២០១៧ដោយប្រធាន
បទ៖១០ឆ្នាំ-រាប់លានសុបិន ដោយមូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាមរៀបចំ​ឡើង នាយប់
ថ្ងៃទី១៤មករានៅទីក្រុងហាណូយ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធាន​រដ្ឋវៀតណាម លោក
ស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ​ក្នុងប៉ុន្មាន​ឆ្នាំកន្លងទៅ បក្ស និងរដ្ឋ 
មានគោលការណ៍ គោលនយោបាយសំខាន់ជាច្រើន ​ដែលក្នុងនោះមានគោលនយោ
បាយសង្គមភាវូបនីយកម្មសកម្មភាពការពារ ថែទាំ និងអប់រំកុមារ។ ក្នុងឱកាសនេះ
 មូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាម ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន១០០ពាន់លានដុង ពី
អង្គភាព សហគ្រាស បុគ្គល សម្បុរសជន​ជាច្រើននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សំដៅជួយ
ឧបត្ថម្ភសកម្មភាពដើម្បីកុមារ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ