កម្មវិធី”រុងរឿងវៀតណាម-កំណាត់ផ្លូវ៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី”៖ស្ងើចសរសើរ៣០ សមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើម

(VOVWORLD) -កម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២០ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ សមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើមចំនួន៣០ដែលបានស្ងើចសរសើរលើកនេះ សុទ្ធតែមានការរួមវិភាគទានសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា
កម្មវិធី”រុងរឿងវៀតណាម-កំណាត់ផ្លូវ៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី”៖ស្ងើចសរសើរ៣០ សមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើម - ảnh 1កម្មវិធី”រុងរឿងវៀតណាម-កំណាត់ផ្លូវ៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី”៖ស្ងើចសរសើរ៣០ សមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើម 

(VOV)_កម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២០ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ សមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើមចំនួន ៣០ ដែលបានស្ងើចសរសើរលើកនេះ សុទ្ធតែមានការរួមវិភាគទានសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម  វិទ្យា សាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា សន្តិសុខ ការពារជាតិបណ្ដាគំរូក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិ កសាងនិងការពារប្រទេសជាតិ ក្នុងរយៈពេល៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ បានលើកទឹកចិត្តស្នេហារជាតិ  សុឆ័ន្ទះ ស្មារតីពលកម្ម ច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ ឆ្ពោះទៅគោលដៅកសាងប្រទេសជាតិខ្លាំងមាំ មួន  ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនិងអរិយធម៌៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ