កម្មវិធី “រុងរឿងវៀតណាម-សញ្ញាសម្គាល់សំណង់”

(VOVWORLD) -  នារសៀលថ្ងៃទី២៤កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ សហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាមបាន រៀបចំ សន្និសីទកាសែត ឧទ្ទេសនាមនូវកម្មវិធី “រុងរឿងវៀតណាម-សញ្ញាសម្គាល់ នូវ សំណង” និងកម្មវិធីប្រគល់ពារង្វាន់ Nguyen Duc Canh ឆ្នាំ២០១៨។ 

                                                           

កម្មវិធី “រុងរឿងវៀតណាម-សញ្ញាសម្គាល់សំណង់”	 - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទកាសែត 

កម្មវិធីនេះ បានឹងនរៀបចំនាថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយបានលើកតម្កើង សំណអ់ចំនួន៨។ សំណង់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសំណង់ឆ្នើម គូសសញ្ញាយ៉ាង ច្បាស់ និងមានការរួមចំណែកធំធេងទៅក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារមាតុប្រទេស ពីឆ្នាំ១៩៧៥មកដល់ពេលនេះ លោក Mai Duc Chinh អនុប្រធានសហភាព ពលកម្ម វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា៖

“លើកនេះ យើងខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសនូវសំណង់ល្អបំផុតលើវិស័យនីមួយៗ តំបន់នីមួយ ៗ ហើយសំណង់ទាំងអស់នេះបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ធំធេងក្នុងជីវភាពសេដ្ឋ កិច្ចសង្គម ដែលបានបក្ស រដ្ឋនិងប្រជាជនលើកតម្កើង។ ក្រោយរយៈពេលបានពិចា រណា យើងខ្ញុំជ្រើសបានសំណង់ចំនួន៨ ហើយសុទ្ធតែជាសំណង់គំរូតាំងពីពេល ប្រទេសជាតិត្រូវរំដោះមក”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ