ក្រិកទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយ ម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិអំពីកញ្ចប់កំណែទម្រង់

(VOVWORLD) -សេចក្ដីប្រកាសមួយបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រិកនឹងបកស្រាយកញ្ចប់កំណែទម្រង់នេះ នៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Eurozone ឬហៅថា Eurogroup នាថ្ងៃទី ២៤ ឧសភាខាងមុខ។
 
ក្រិកទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយ ម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិអំពីកញ្ចប់កំណែទម្រង់ - ảnh 1ប្រជាជនក្រេិកទៅទិញទំនិញនៅផ្សារ Athens របស់ក្រិក

នាថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) បានជូនដំណឹងថា៖ ក្រិកទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយ ម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិអំពីកញ្ចប់កំណែទម្រង់។ សេចក្ដីប្រកាសពោលខាងលើបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រិកនឹងបកស្រាយកញ្ចប់កំណែទម្រង់នេះ នៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Eurozone ឬហៅថា Eurogroup នាថ្ងៃទី ២៤ ឧសភាខាងមុខ ហើយនឹងអនុវត្តកញ្ចប់កំណែទម្រង់នេះ នៅក្នុងសន្និសីទផ្សេង ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី ២១ មិថុនាខាងមុខ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ EC មិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ