ក្រិកប្រកាសសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី

          (VOV)_បន្ទាប់ពីធ្វើសច្ចាប្រនិធាន​ នាថ្ងៃទី២៧ មករា រដ្ឋាភិបាលឆ្នេង​និយម
​របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិក លោក Alexis Tsipras បានប្រកាសសមាសភាព​នៃគណៈ
រដ្ឋមន្ត្រី ថ្មី ដែលក្នុងនោះ ដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានការយកចិត្ត
ទុកដាក់ច្រើនបំផុត។ តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រិក លោក Alexis 
Tsipras បានតែងតាំងលោក Yannis Dragasakis ជាសមាជិកគណបក្ស​ឆ្វេង​និយមរ៉ា
ឌីកាល់ Syriza ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងលោក Yanis Varoufakis ជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញ
វត្ថុក្រិក។ ក្រៅពីនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី  Alexis Tsipras ក៏បាន​តែងតាំងលោក 
Panos Kammenos កាន់ដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការពារជាតិផងដែរ។

ក្រិកប្រកាសសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី - ảnh 1
ក្រិកប្រកាសសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី

          នេះគឺជាលើកដំបូងចាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២ គណបក្សឆ្វេងនិយមបាន
កាន់អំណាចនៅក្រិកនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ