កូរ៉េខាងត្បូងក្លាយទៅជាវិនិយោគិនបរទេសធំជាងគេនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -យោងតាមការស្ថិតិរបស់ស្ថាប័នពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគកូរ៉េខាងត្បួង (KOTRA) ប្រកាសនាថ្ងៃទី ១២ មិថុនាបានឲ្យដឹងថាមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ការវិនិយោគរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅវៀតណាមបានកើនឡើងលើស ៥០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយក្លាយទៅជាវិនិយោគិនបរទេសធំជាងគេនៅវៀតណាម។ 
កូរ៉េខាងត្បូងក្លាយទៅជាវិនិយោគិនបរទេសធំជាងគេនៅវៀតណាម - ảnh 1កូរ៉េខាងត្បូងក្លាយទៅជាវិនិយោគិនបរទេសធំជាងគេនៅវៀតណាម (Internet) 

យោងតាមការស្ថិតិរបស់ស្ថាប័នពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគកូរ៉េខាងត្បួង (KOTRA) ប្រកាសនាថ្ងៃទី ១២ មិថុនាបានឲ្យដឹងថាមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ការវិនិយោគរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅវៀតណាមបានកើនឡើងលើស ៥០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយក្លាយទៅជាវិនិយោគិនបរទេសធំជាងគេនៅវៀតណាម។ គិតតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨ មក បណ្ដាសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូងបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅវៀតណាម ហើយស្រូបយក ៣០,៨ នៃការវិនិយោគសរុបផ្ទាល់ពីបរទេសចូលក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

        ទីភ្នាក់ងារនៃស្ថាប័នពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគកូរ៉េខាងត្បួង លោក Kim Doo-hee បានឱ្យដឹងថាខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមកំពុងមានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដូច្នេះវិនិយោគិនបរទេសកាន់តែជំរុញការវិនិយោគនៅ

វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ