កូរ៉េខាងត្បូងនិង អ.ស.ប. មិនរៀបចំបន្ថែមការសន្ទនាជាន់ខ្ពស់បំរុងណាមួយសំរាប់សន្និសីទកំពូលទេ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៤ មេសា មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបបានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះនិង ស.ប.ប.ក. បានសម្រេចមិនរៀបចំបន្ថែមការសន្ទនាទ្វេភាគីជាន់ខ្ពស់ណាមួយ ឡើយដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យសន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃទី ២៧ មេសា ខាងមុខ។ 
កូរ៉េខាងត្បូងនិង អ.ស.ប. មិនរៀបចំបន្ថែមការសន្ទនាជាន់ខ្ពស់បំរុងណាមួយសំរាប់សន្និសីទកំពូលទេ - ảnh 1 កូរ៉េខាងត្បូងនិង អ.ស.ប. មិនរៀបចំបន្ថែមការសន្ទនាជាន់ខ្ពស់បំរុងណាមួយសំរាប់សន្និសីទកំពូលទេ

នាថ្ងៃទី ២៤ មេសា មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបបានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះនិង ស.ប.ប.ក. បានសម្រេចមិនរៀបចំបន្ថែមការសន្ទនាទ្វេភាគីជាន់ខ្ពស់ណាមួយ ឡើយដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យសន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃទី ២៧ មេសា ខាងមុខ។ តាមមន្ត្រីរូបនេះថា៖ ក្នុងករណីត្រូវការបន្ថែម ការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យសន្និសីទកំពូលខាងមុខ ភាគីទាំងពីរ អាចរៀបចំការពិភាក្សាពេលដែលគណៈប្រតិភូរបស់ព្យុងយ៉ាងទៅកាន់ភូមិ ឈប់បាញ់ Panmunjom នាថ្ងៃទី ២៥ មេសា៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ