កូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់ជំនួយអង្ករដល់បណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលវៀតណាម

(VOVWORLD) - រសៀលថ្ងៃទី ៣ មិនា នៅកំពង់ផែរសមុទ្រ Cam Ranh ខេត្ត Khanh Hoa ភាគកណ្ដាលវៀតណាម គណៈកម្មាធិការបណ្ជាណែនាំមជ្ឈឹមអំពី ការបង្ការនិងទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិវៀតណាមបានដំណើការបែបបទដើម្បីទទួល អង្ករចំនួន ៥៣០០ តោនពីរដ្ឋាភិបាលលកូរ៉េខាងត្បូងសំរាប់ប្រជាជននៃខេត្ត  នានានៅភាគកណ្ដាលវៀតណាមរួមមាន ខេត្ត Khanh Hoa ខេត្ត  Phu Yen ខេត្ត  Binh Dinh ខេត្ត  Gia Lai ខេត្ត  Kon Tum និង ខេត្ត  Dak Lak  ដែលរងឥទ្ធិពល ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះធម្មជាតិនាឆ្នាំ ២០១៧។ 

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ៣ មិនា នៅកំពង់ផែរសមុទ្រ Cam Ranh ខេត្ត Khanh Hoa ភាគកណ្ដាលវៀតណាម គណៈកម្មាធិការបណ្ជាណែនាំមជ្ឈឹមអំពី ការបង្ការនិងទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិវៀតណាមបានដំណើការបែបបទដើម្បីទទួល អង្ករចំនួន ៥៣០០ តោនពីរដ្ឋាភិបាលលកូរ៉េខាងត្បូងសំរាប់ប្រជាជននៃខេត្ត  នានានៅភាគកណ្ដាលវៀតណាមរួមមាន ខេត្ត Khanh Hoa ខេត្ត  Phu Yen ខេត្ត  Binh Dinh ខេត្ត  Gia Lai ខេត្ត  Kon Tum និង ខេត្ត  Dak Lak  ដែលរងឥទ្ធិពល ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះធម្មជាតិនាឆ្នាំ ២០១៧។ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈ មូលនិធិផ្ទុកបំរងអង្ករជាបន្ទាន់អាស៊ាន+៣ ផ្តល់ជំនួយសំរាប់វៀតណាមអង្ករចំនួន ១០ ពាន់តោន។ នេះជាជើងទំនិញជួយសង្គ្រោះដំបូង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ