ការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទេសត្រូវត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា សមស្របជាមួយមុខសញ្ញានីមួយៗ

(VOVWORLD) - ការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទែសត្រូវបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីអំពីខ្លឹមសារ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពតាមទិសស្លោក៖ “ ត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា សមស្របជាមួយមុខសញ្ញានីមួយៗ” ។ នេះជាមតិបញ្ជាណែនាំរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិ ការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម
ការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទេសត្រូវត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា សមស្របជាមួយមុខសញ្ញានីមួយៗ - ảnh 1ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទេសមជ្ឈឹម លោក Vo Van Thuong  

        ការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទែសត្រូវបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីអំពីខ្លឹមសារ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពតាមទិសស្លោក៖ “ ត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា សមស្របជាមួយមុខសញ្ញានីមួយៗ” ។ នេះជាមតិបញ្ជាណែនាំរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិ ការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទេសមជ្ឈឹម លោក  Vo Van Thuong នៅសន្និសីទបូកសរុប៥ឆ្នាំអនុវត្តតាមសន្និដ្ឋានរបស់ការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី១១ និងសារាចររបស់គណៈលេខា នីតិកាលទី១០ស្ដីអំពីការងារជូនព័ត៌មានទៅឯបរទេស។សន្និសីទលើកនេះបានប្រារព្វឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ។លោក Vo Van Thuong ក៏បានស្នើអោយយកចិត្តទុកកដាក់ថែមទៀតចំពោះការងារស្រាវជ្រាវ ព្យាករណ៍អំពីស្ថានភាពលើពិភពលោក និងតំបន់ ពង្រីកតួនាទីរបស់ផ្នែកព័ត៌មាននៅឯបរទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ