ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគប្បីអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត

(VOVWORLD) - នាពេលកន្លងទៅ ប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេសបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមទៅលើ លទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម។ 

នាពេលកន្លងទៅ ប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេសបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមទៅលើ លទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម។ ពិសេសគឺបណ្ដារឿងហេតុធំៗដោយចរិតលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងទ្រង់ទ្រាយស្មុគ ស្មាញដែលសាធារណៈមតិយកចិត្តទុកដាក់។ ស្តីពីបញ្ហានេះ លោក Dinh Cong Doan ខ័ណ្ឌ My Binh ទីក្រុង Long Xuyen ខេត្ត An Giang បានចែករំលែកថា៖

        «ការដែលមជ្ឈឹមប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមៗ ប្រជាជនគាំទ្រទាំងស្រុងហើយដាក់ជំនឿទុក្ខចិត្តទៅលើគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម និងការដឹកនាំរបស់បក្ស។ នាពេលខាងមុខ ខ្ញុំគិតថា យើងគប្បីខំប្រឹងប្រែងអនុវត្ត ល្អថែមទៀតការងារនេះ។»

        រីឯខ្លួនវិញ លោក Bui Duc Sang នៅខ័ណ្ឌ Tan Phu ទីក្រុងហូជីមិញ មាន គោលបំណងថា៖ នាពេលខាងមុខ បក្សនិងរដ្ឋនឹងប្តូរផ្តើមថែមទៀតក្នុងការ ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ