ក្រុងហាណូយបើកឲ្យដំណើការសួនបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិត

ក្រុងហាណូយបើកឲ្យដំណើការសួនបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិត - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ទីក្រុង លោក Nguyen Duc Chung ថ្លែងមតិក្នុងពិធី

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៩មករានៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន
 ទីក្រុង លោក Nguyen Duc Chung និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ លោក
 Truong Minh Tuan បានកាត់ខ្សែបូរណ៍បើកឲ្យដំណើរការ សួនបណ្តុះបណ្តាលសហ
 គ្រាសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតហាណូយ។ ទីតាំងនេះស្ថិតក្នុងមន្ទី
 ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយហាណូយ មានអាស័យដ្ឋានលេខ១៨៥ វិថី Giang Vo។ សួន
 បណ្តុះបណ្តាលនេះមានមូលដ្ឋានសំភារៈបច្ចេកទេសទំនើបនិងបានប្រមូលផ្តុំអាជីវករ
និងអ្នកជំនាញការបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានច្រើនរូប៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ