ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅអាល្លឺម៉ង់៖ CDU មានគោលបំណងចង់សម្ព័ន្ធជាមួយ SPD

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ ធ្នូ គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹសាសនា (CDU) របស់អធិការបតី អាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel បានអះអាងនូវគោលបំណងដំណើរការចរចាជាមួយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសង្គមអាល្លឺម៉ង់ (SPD) សំដៅបង្កើតឡើងវិញសម្ព័ន្ធភាពហើយ ចាប់បដិសន្ធិរដ្ឋាភិបាលស្ថិរភាពមួយនៅប្រទេសនេះ។
ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅអាល្លឺម៉ង់៖ CDU មានគោលបំណងចង់សម្ព័ន្ធជាមួយ SPD  - ảnh 1 ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅអាល្លឺម៉ង់៖ CDU មានគោលបំណងចង់សម្ព័ន្ធជាមួយ SPD 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១ ធ្នូ គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹសាសនា (CDU) របស់អធិការបតី អាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel បានអះអាងនូវគោលបំណងដំណើរការចរចាជាមួយ គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសង្គមអាល្លឺម៉ង់ (SPD) សំដៅបង្កើតឡើងវិញសម្ព័ន្ធភាពហើយ ចាប់បដិសន្ធិរដ្ឋាភិបាលស្ថិរភាពមួយនៅប្រទេសនេះ។ ថ្លែងមតិបន្ទាប់ពីកិច្ចសប្រជុំជាមួយ គណៈដឹកនាំ CDU អំពីការពិភាក្សារវាងអធិការបតី Angela Merkel ជាមួយប្រធាន SPD លោក  Martin  Schulz លោក Klaus Schueler នៃគណៈបក្ស CDU បានលើកច្បាស់ថា៖ គណៈបក្សនេះត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបើកការសន្ទនាជាមួយ SPD ដើម្បីកសាងរដ្ឋាភិបាលស្ថិរ ភាពមួយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ