ការចរចារជួបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការប្រជាជនវៀតណាម-អាមេរិក

ការចរចារជួបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការប្រជាជនវៀតណាម-អាមេរិក - ảnh 1
ការចរចារជួបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការប្រជាជនវៀតណាម-អាមេរិក (giaoduc.net.vn)

        Vovworld-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរបស់គណៈប្រតិភូ
អង្គការអតីតទាហានអាមេរិកចូលរួមសង្គ្រាមនៅវៀតណាម(VVA) នាថ្ងៃទី២៧មករា សមាគមវៀតណាម-អាមេរិកបានរៀបចំការចរចារជយបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការ
ប្រជាជន។

ចូលរួមការចរចាររួមមានដំណាងក្រសួងការពារប្រទេស គណៈកម្មាធិការកិច្ចការ
បរទេសប្រជាជន មូលនិធិសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម សមាគមជនរងគ្រោះនៃ
ជាតិគីមីពូលព័ណ៌លឿងទុំសមាគមអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមនិងសមាជិកគណៈប្រតិភូ
VVA។ នៅការចរចារ បណ្ដាតំណាងបានវាយតំលៃទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនា
ពេលកន្លងមក យថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខ។
លោកស្រី Marsha L Four អនុប្រធាន VVA បានចាត់ទុកថា៖

        “ប្រទេសទាំងពីរបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីគ្នា។ នេះជារបៀបដើម្បីយើងយល់ជាង
អំពីគ្នា។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការសន្ទនានិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងសកម្មភាពនឹងនាំ
មកក្តីសង្ឃឹមសំរាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ