ការចរចារអំពី Brexit អាចបាច់ផ្តើមនាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា

(VOVWORLD) - ប្រធានការចរចាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ទទួលបន្ទុកការចាក ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit លោក Michel Barnier គ្រោងនឹងដំណើរការចរចារស្តីអំពី Brexit នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ខាងមុខ ១១ ថ្ងៃក្រោយរយៈពេលការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអង់គ្លេសត្រូវបានរៀបចំ ឡើង។ 
ការចរចារអំពី Brexit អាចបាច់ផ្តើមនាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា   - ảnh 1 ការចរចារអំពី Brexit អាចបាច់ផ្តើមនាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា  

(VOVworld) – ប្រធានការចរចាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ទទួលបន្ទុកការចាក ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit លោក Michel Barnier គ្រោងនឹងដំណើរការចរចារស្តីអំពី Brexit នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ខាងមុខ ១១ ថ្ងៃក្រោយរយៈពេលការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអង់គ្លេសត្រូវបានរៀបចំ ឡើង។ តាមកាសែតមួយរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថា៖ នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា លោក  Michel Barnier នឹងជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីទទួកបន្ទុកការចរចារអំពី Brexit របស់អង់គ្លេស លោក David Davis ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរាល់វិធានការអំពី Brexit។  EU ស្នើរឲ្យបែងចែកបណ្ដាការចរចារទៅលើដំណាក់កាលចំនួន ៤ ក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ ក្នុងនោះ ជំហាននិមួយៗនឹងផ្តោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ ជាក់ស្តែងមួយ។ សប្តាហ៍ទី ១ គឺការងារត្រៀមរៀបចំខាងនយោបាយ នាសប្តាហ៍ ទី ២ ភាគីទាំងពីរនឹងប្រកាសបណ្ដាឯកសារទាក់ទិនដល់ Brexit នាសប្តាហ៍ជា បន្ត លោក Barnier និងលោក Davis នឹងដំណើរការចរចារនៅទីក្រុង Brussels បែលហ្ស៊ីកឬទីក្រុងឡុង ហើយនាសប្តាហ៍ទី ៤ លោក Barnier នឹងរាយការណ៍ អំពីលទ្ធផលនៃការចរចារឡើងក្រុមប្រឹក្សានិងសភា EU៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ