ការជួបប្រាស្រ័យសិល្បៈ ការជឿជាក់តាមបក្សជានិច្ច

ការជួបប្រាស្រ័យសិល្បៈ ការជឿជាក់តាមបក្សជានិច្ច - ảnh 1
ការជួបប្រាស្រ័យសិល្បៈ ការជឿជាក់តាមបក្សជានិច្ច (chinhphu.vn)

        Vovworld-កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យសិល្បៈ ការជឿជាក់តាមបក្សជានិច្ចត្រូវបាន​
រៀបចំនាយប់ថ្ងៃទី២៣មករានៅទីក្រុងហាណូយក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨៥នៃ
ទិវាបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម(ទី៣គុម្ភៈ)។ ថ្លេងមតិនៅពិធីជួប​ប្រាស្រ័យនេះ
​អគ្គនិព័ន្ធនាយកទស្សនាវត្ដី Cong San សាស្ត្រាចារ្សរងបណ្ឌិត Vu Van Phuc បាន
អះអាងថា៖

        “ឈានទៅឆ្នាំ២០១៥ បក្សទាំងមូលកងទ័ពទាំងមូលប្រជាជនវៀតណាម​ទាំង
មូល​ខំប្រឹងប្រែងទទួលបានស្នាដៃខ្ពស់។​ដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មី​និង
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយការជឿជាក់ទៅលើបក្ស ប្រជាជនវៀតណាមជាង៩០លាន​នាក់​
ក្រោមទង់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ពិតប្រាកដកសាងដ៏ជោគជ័យរដ្ឋវៀត​ណាម
សាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយម រួមចំណែកជាមួយមនុស្សលោកវឌ្ឍន៍ភាព​ខំប្រឹងប្រែង
ដើម្បីពិភពលោកមួយសន្តិភាពអរិយ្យធម៍និងសម្បូររុងរឿង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ