ការជួបមុខ “លើកដម្កើងសកម្មភាពដើម្បីអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្ររបស់វៀតណាម”

ការជួបមុខ “លើកដម្កើងសកម្មភាពដើម្បីអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្ររបស់វៀតណាម”  - ảnh 1
គោលដៅនៃព្រឹត្តិការនេះគឺសំដៅលើកដម្កើងបណ្ដាអ្នកនិពន្ធដែល មានការស្រាវជ្រាវអំពីកោះសមុទ្រ បណ្ដាអ្នកនេសាទគំរូ កំលាំងកងទ័ពជើងទឹក និងកំលាំងការពារកោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេស។ (Image: thethaovh.vn)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១ សីហា បានប្រព្រឹត្តទៅការជួបមុខ “លើកដម្កើងសកម្មភាព
ដើម្បីអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្ររបស់វៀតណាម” នៅទីក្រុងហាណូយ។ គោល
ដៅនៃព្រឹត្តិការនេះគឺសំដៅលើកដម្កើងបណ្ដាអ្នកនិពន្ធដែលមានការស្រាវជ្រាវអំពី
កោះសមុទ្រ បណ្ដាអ្នកនេសាទគំរូ កំលាំងកងទ័ពជើងទឹកនិងកំលាំងការពារកោះ
សមុទ្ររបស់មាតុប្រទេស។ ព្រឹត្តិការនេះក៏បានលើក ដម្កើងចលនាមានអត្ថន័យគឺ៖
 “រួមថ្ម ដើម្បីកសាងប្រជុំកោះ Truong Sa” និង​ “ សំណាញ់មេតាធម៌ដើម្បីប្រជុំកោះ
មាតុប្រទេស”។ ក្នុងពិធីលើកនេះ មានអ្នកនិពន្ធ ចំនួន ៦៣ នាក់ និងអ្នកនេសាទ
ចំនួន ៣ នាក់​​ ត្រូវបានលើកដម្តើង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ