ការតាំងបង្ហាញអំពីកោះសមុទ្រនិងយុទ្ធជនទ័ពជើងទឹក

(VOVWORLD) - នៅសារមន្ទីរខេត្ត Ha Giang កំពុងប្រព្រឹត្តទៅការតាំងបង្ហាញជំនាញ៖ សមុទ្រ កោះនិងយុទ្ធជនទ័ពជើងទឹកក្រោមប្រធានបទ “Ha Giang រួមដៃកសាងនិងការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែន កោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេស”។
ការតាំងបង្ហាញអំពីកោះសមុទ្រនិងយុទ្ធជនទ័ពជើងទឹក - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៃពិធីតាំងបង្ហាញ ជំនាញ៖ សមុទ្រ កោះនិងយុទ្ធជនទ័ពជើងទឹក

ការតាំងបង្ហាញនេះ បានតាំងបង្ហាញឯកសារ រូបភាព ផែនទី និងទម្រង់រូបនាវាចម្បាំងដោយឆ្លុះបញ្ជាំងនូវយុទ្ធជ័យឆ្នើមរបស់កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាម បុព្វហេតុកសាងជួរកងទ័ពជើងទឹកប្រជាជនវៀតណាមរៀបរយ ចំនាញនិងទំនើប។ ជាពិសេស  នៅក្នុងការតាំងបង្ហាញនេះ ខេត្ត Ha Giang បានឧទ្ទេសនាមនូវរូបភាព ឯកសារជាច្រើនក្រោមប្រធានបទ “ខេត្ត Ha Giang រួមដៃកសាងនិងការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែន កោះសមុទ្រមាតុប្រទេស” រួមមានរូបភាពបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ ការរួមដៃការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែន កោះសមុទ្រ របស់បក្ខភាគ រដ្ឋអំណាច និងប្រជាជនបណ្តាជាតិនៅ Ha Giang  រួមទាំងការចែករំលែករបស់ប្រជាជន Ha Giang ជាមួយកងទ័ពនិងប្រជាជននៅលើកោះ Truong Sa រួមទាំងតំបន់កោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ