ការតាំងពិពណ៌បេតិក្ខភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយ


ការតាំងពិពណ៌បេតិក្ខភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1
ការតាំងពិពណ៌បេតិក្ខភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយ (Image: VNA)

(VOVworld) – ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ទី​២៧ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ រូបថតចំនួន ១ រយផ្ទាំង ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការប្រឡងរូបថតបេតិក្ខភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមត្រូវបាន
តាំងបង្ហាញនៅមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៅទីក្រុងហាណូយ។ វណ្ណកម្មទាំងនេះបង្ហាញពីភាពស្អាតអស្ចារ្យរបស់ធម្មជាតិវៀតណាមពិធីបុណ្យពោ
ពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុង
ទូទាំងប្រទេស។ ក្រោយរយៈពេល ២ ខែបំផុស គណៈចាត់តាំថទទួលបានវណ្ណកម្ម
ចូលរួមការប្រឡងចំនួន ៤៤០០ ផ្ទាំងបានចូលរួមការប្រឡងនេះ។ ពិធីប្រគល់រង្វាន់
ការប្រឡង់រូបថតបេតិក្ខភ័ណ្ឌវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៤ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង
ហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) នាថ្ងៃទី ២៣ វិច្ឆិកា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ