ការតាំងពិពណ៌របេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌កោះសមុទ្រវៀតណាមនៅខេត្ត Quang Nam

(VOVWORLD) - Festival បេតិកភ័ណ្ឌខេត្ត Quang Nam លើកទី ៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ពី ១៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Tam Ky និងទីក្រុង Hoi An រួមជាមួយឃុំស្រុកនៅខេត្ត Quang Nam ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ 
 ការតាំងពិពណ៌របេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌កោះសមុទ្រវៀតណាមនៅខេត្ត Quang Nam  - ảnh 1  ការតាំងពិពណ៌របេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌កោះសមុទ្រវៀតណាមនៅខេត្ត Quang Nam 

VOVworld) – Festival បេតិកភ័ណ្ឌខេត្ត Quang Nam លើកទី ៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ពី ១៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Tam Ky និងទីក្រុង Hoi An រួមជាមួយឃុំស្រុកនៅខេត្ត Quang Nam ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ ក្នុងឱកាស  លើកនេះ សកម្មភាពសម្បូរបែបជាច្រើននឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដូចជា៖ Festival ខ្លែង Festival សូត្រនិងចរបាប់វៀតណាមនិងពិភពលោក ជាដើម។ ចំណុចលេច ធ្លោក្នុង Festival លើកនេះគឺការតាំងពិពណ៌របេតិកភ័ណ្ឌកោះសមុទ្រវៀតណាម ដោយប្រធានបទ «ការចាប់អារម្ភណ៍បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ទេសចរណ៍កោះសមុទ្រ របស់វៀតណាម»។ បណ្ដាឯកសារនិងវត្ថុបុរាណដែលជាភស្តុតាងខាង ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគត្តិយុត្តិអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ  Hoang Sa និង Truong Sa៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ