ការតាំងពិព័រណ៍ផ្សាណាត់ទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មតំបន់វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long បានបើកនៅក្រុង Can Tho

ការតាំងពិព័រណ៍ផ្សាណាត់ទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មតំបន់វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long បានបើកនៅក្រុង Can Tho - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីបើក (រូបថតៈlaodong​)


(VOVworld)-“សប្តាហ៍ទេសចរណ៍បៃតង់វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ឆ្នាំ២០១៥”
នៅទីក្រុង​Can Tho បានបើកជាផ្លូវការ ដោយព្រឹត្តិការណ៍បើកការតាំងពិព័រណ៍
ផ្សាណាត់ទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មតំបន់វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long នាយប់ថ្ងៃទី
២៦៧មិថុនា។​ការតាំងពិព័រណ៌នេះមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដោយមានស្ទង់ទំនិញជាង
១ពាន់ របស់ក្រួង ផ្នែកមជ្ឈឹម តំបន់វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ចំនួន១៣ និង
ទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេស ដែលមានសក្តានុភាពអំពីទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចនិង
ពាណិជ្ជកម្ម។ គណៈចាត់តាំងឲ្យដឹងថា ការតាំងពិព័រណ៌នេះជាស្ពានផ្សាភ្ជាប់ រវាងអង្គភាពអាជីវកម្មជាមួយអតិថិជន ដើម្បីជម្រុញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជ សញ្ញា ឧទ្ទេសនាមផលិតផល ទៅកាន់អតិថិជនរាប់លាននាក់ក្នុងតំបន់។ ទន្ទឹម ជាមួយ
គ្នានោះ ការតាំងពិរព័ណ៌នេះ ក៏បានបើកចេញឱកាសសហប្រតិបត្តិការ វិនិយោគ ពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មអំពីទេសចរណ៍ និងសេវាកម្មរវាងបណ្តាអង្គភាព អាជីវកម្ម
ជាមួយខេត្តក្រុងនានាទូទាំងប្រទេស។

        ការតាំងពិរព័ណ៌នេះនឹងបើកទ្វាដល់ថ្ងៃទី៣កក្កដា២០១៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ