ការតាំងពិព័រណ៌ “ពណ៌នៃការរួមបញ្ចូល”

(VOVworld)-នាយប់ថ្ងៃទី១៣មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ ស្ថានទូតហូឡង់ប្រចាំនៅ
 ទីក្រុងហាណូយបានរួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការ រួម
បញ្ចូលអភិវឌ្ឍន៍ (IDEA) រៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ “ពណ៌នៃការសសម្រប សម្រួល”។​
 នៅទីនេះ បានតាំងបង្ហាញរូបភាពចំនួន១៥០សន្លឹកដែលអ្នកនិពន្ធជាជន ពិការ។​
នោះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជនពិការច្រើននាក់ដោយមានស្ថានភាពនិង ការងារ
ខុសគ្នាប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែមានចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការថតរូប។ វណ្ណកម្ម របស់ពួក
គេគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនូវប្រធានបទសម្បូរបែបក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ការងារ ធ្វើគឺ
ឧទ្ទេសនាមអំពីគ្រួសារ ស្រុកកំណើតជាដើម។ លោក Pham Gia Loc សមាជិក
សមាគមជនពិការទីក្រុង Thai Nguyen បានឲ្យដឹងថា៖

        “ក្នុងវណ្ណកម្មរបស់ខ្លួន គឺមានសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ជនពិការគឺរូបខ្ញុំផ្ទាល់ ហើយ
អារម្មណ៍នោះហាក់ដូចជាខ្លួនមិនដែលពិការអញ្ចឹង។​ ទស្សនាវណ្ណកម្មនីមួយៗ
 ឃើញស្នាមញញឹមនិងកែវភ្នែកក្នុងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្បើយអស់ពីទុក្ខកង្វល់។  ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏
 ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀត”។

        រូបភាពបានតាំងបង្ហាញក្នុងការតាំងពិព័រណ៌បានសម្តែងនូវសុឆន្ទៈនិងបំណង
ប្រាថ្នាសម្របខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍របស់ជនពិការ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ