ការតាំងពិព័រណ៌៖Hoang Sa, Truong Sa -បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិនៅខេត្ត Thai Nguyen

ការតាំងពិព័រណ៌៖Hoang Sa, Truong Sa -បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិនៅខេត្ត Thai Nguyen - ảnh 1
ការតាំងពិព័រណ៌៖Hoang Sa, Truong Sa -បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិនៅខេត្ត Thai Nguyen
(VOV)_​ នាថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកា នៅខេត្ត Thai Nguyen (ភាគខាងជើងវៀតណាម​)​បាន
បើកការតាំងពិព័រណ៌សៀវភៅ កាសែត ឯកសារ ផែនទី ដោយប្រធានបទ៖​ Hoang Sa ,
 Truong Sa របស់វៀតណាម -បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រ​ និង​គតិយុត្តិ។ ការតាំងពិព័រណ៌
នេះបានឧទ្ទេសនាមចំពោះទស្សនិកជននូវសៀវភៅ ៦០០ក្បាលស្ដីអំពីសមុទ្រ កោះវៀត
ណាមនិយាយរួម និងប្រជុំកោះ Hoang Sa , Truong Sa និយាយដោយឡែក ផែនទីចំនួន
៥៤ផ្ទាំង និងរូបថត គំនូជាច្រើន​ស្ដីអំពីកោះសមុទ្រវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ