ការតភ្ចាប់ទីក្រុងឆ្លាត - ដំណោះស្រាយសំរាប់នគរូបនីយកម្មនៅតំបន់វាលសណ្ត ទន្លេ Cuu Long

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី៤ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Can Tho មហាវិទ្យាល័យ Salford នៃប្រទេស អង់គ្លេសសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកបំរែបំរួលអាកាសធាតុ (វិទ្យាស្ថាន Dragon - Mekong) មហាវិទ្យល័យ Can Tho បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទថា «តភ្ជាប់ជាមួយទីក្រុងឆ្លាតនានា - ដំណោះស្រាយលើ បញ្ហាប្រឈមនាបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long» តាមកម្មវិធីតភ្ជាប់ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ (Reseacher Links) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមូលនិធី NewTon (Newton Fund)។
ការតភ្ចាប់ទីក្រុងឆ្លាត - ដំណោះស្រាយសំរាប់នគរូបនីយកម្មនៅតំបន់វាលសណ្ត ទន្លេ Cuu Long - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទថា «តភ្ជាប់ជាមួយទីក្រុងឆ្លាតនានា - ដំណោះស្រាយលើ បញ្ហាប្រឈមនាបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long»

សិក្ខាសាលាបានផ្តោតទៅលើគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃទីក្រុងឆ្លាត រួមមាន កម្មវិធី អ៊ីនធឺណិតតភ្ចាប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ ( Internet of things និងប្រព័ន្ធលំហរអ៊ីន ធឺណិតមិនពិត (Cyber – Physical Systems) និងបញ្ញាឆ្លាតទទួលស្គាល់បរិស្ថាន នៅជុំវិញខ្លួន (Ambient Intelligence) ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដំណោះស្រាយមាន ប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមដូចពោលខាងលើ។ តាមរយៈនោះកសាង ទំនាក់ទំនងសហ ប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងសហគ្រាសវៀតណាម និង ប្រទេស អង់គ្លេសក្នុងការផ្តោតទៅលើការកែលំសង្គម បរិស្ថាន និង សេដ្ឋកិច្ចនៅ តំប់នគរផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ