កូរ៉េទាំងពីរឯកភាពគ្នាចាប់ផ្តើមឡើងវិញកិច្ចចរចារស្តីពី Kaesongនាសប្តាហ៌ខាងមុខ

កូរ៉េទាំងពីរឯកភាពគ្នាចាប់ផ្តើមឡើងវិញកិច្ចចរចារស្តីពី Kaesongនាសប្តាហ៌ខាងមុខ - ảnh 1
មណ្ឌលឧស្សាហកម្ម Kaesong (រូបថតៈ TTXVN)


(VOVworld)-កូរ៉េខាងត្បូងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានឹតកូរ៉េបាន ឯកភាពគ្នាចាប់ផ្តើមឡើងវិញវង់ចរចារលើកទី៧ ស្តីអំពីមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម
Kaesong នាសប្តាហ៌ខាងមុខ។ កិច្ចព្រមព្រៀងពោលខាងលើការសម្រេច បន្ទាប់
ពីក្រសួងបង្រួបបង្រួម កូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមលើសំណើររបស់សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបេតេយ្យប្រជាមានឹតកូរ៉េ ក្នុងនោះពោលថា ភាគីទាំងពីរអាចត្រៀមរៀប ចំវង់ចរចារលើកទី៧នាថ្ងៃទី១៤សីហា។ ក្នុងសំណើរដែលបានទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌ មានមជ្ឈឹមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានឹតកូរ៉េចេញផ្សាយ គណៈ កម្មាធិការឯកភាពសន្តិភាពសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានឹតកូរ៉េ (CPRK) បានអំពាវនាវភាគីទាំងពីរសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីរាំងស្តាត់ ស្ថានភាពបិទទ្វា មណ្ឌលឧស្សាហកម្មKaesong ដូចរយៈពេលកន្លងទៅ។ ក្រៅពីនោះ  ព្យុងយ៉ាង
បានធានាសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅ កាន់ Kaesong ក៏ដូចជាអនុញ្ញាត្តិប្រជាពលរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានឹតកូរ៉េត្រ
ឡប់មកធ្វើការនៅបណ្តារោងចក្រនៅមណ្ឌលឧស្សាហ កម្ម Kaesong ឡើងវិញ
ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ