ការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ

(VOVWORLD) -យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តម្លៃនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើសម្រាប់ ៤ ខែ នាដើមឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ  គឺកើនឡើង ៣២,៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៦ ។
ការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ   - ảnh 1ការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ   

(VOVworld)_យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តម្លៃនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើសម្រាប់ ៤ ខែ នាដើមឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ  គឺកើនឡើង ៣២,៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៦ ។  ចិន អាមេរិក ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង ជាទីផ្សារនាំចូលទំនិញធំជាងគេទាំង ៤ នៃមុខទំនិញបន្លែផ្លែឈើរវៀតណាមដែលស្រូបយក ៨២,៩% នៃតម្លៃនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើសរុប ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ