ការបង្កើតសមាគមទូរទស្សន៍-អេឡិចត្រូនិក VOV

ការបង្កើតសមាគមទូរទស្សន៍-អេឡិចត្រូនិក VOV  - ảnh 1
ការបង្កើតសមាគមទូរទស្សន៍-អេឡិចត្រូនិក VOV (VOV)


(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានបង្កើតឡើង
 សមាគមទូរទស្សន៍-អេឡិចត្រូនិកនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម (VOV) ដោយមាន
 សមាជិកចំនួន ១០០ នាក់។ ថ្លែងមតិនៅពិធីនេះ អគ្គនាយករង VOV លោក
 Vu Hai បានអះអាងថា៖ កម្មាភិបាលបុគ្គលិកទូរទស្សន៍-អេឡិចត្រូនិកដើរ
តួនាទី សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ VOV និយាយដោយឡែកនិងផ្នែក
ផ្សាយម្លេងនិយាយ រួម។ លោក Vu Hai​ បានសម្តែងគោលបំណងថា៖ សមា
គមទូរទស្សន៍-អេឡិចត្រូនិក VOV នឹងខំប្រឹងប្រែងទទួលបានស្នាដៃថ្មី
ក្នុងបច្ចេកទេសផ្សាយ សម្លេង ជាពិសេសគឺការជ្រើសរើសបានបច្ចេក
ទេសឌីហ្ស៊ីផលសមស្របសំរាប់ VOV ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ