ការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន

ការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន  - ảnh 1
ការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន (VNA)


(VOVworld)  - សិក្ខាសាលាដោយប្រធានបទ «ការបង្កើនសមត្ថភាពប្រគួត
ប្រជែងនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន» បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហា
ណូយ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ វិច្ឆិកា ដោយមានគោលដៅជួយឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអាជីវករ
វៀតណាមនិងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេស
អាស៊ានទាំអស់។ ក្នុងសិក្ខាសាលាលើកនេះ អង្គសន្និសីទនានាបានឯកភាព
ថា៖ ដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ឆ្លៀតយកឱកាសនាំចេញ
ទៅកាន់ ទីផ្សារអាស៊ាន សហគ្រាសវៀតណាមគប្បីផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា លើក
កំពស់គុណ ភាពផលិតផល។ រួមជាមួយគ្នានោះ មជ្ឈដ្ឋានអាជីវករគប្បី
ប្រមូលផ្តុំទៅលើការ កសាងពាណិជ្ជសញ្ញាដោយឈរលើគុណភាពនិងតំលៃ
បន្ថែម ព្រមទាំង បង្កើតកាណាល់ផ្គត់ផ្គង់នៅទីផ្សារនាំចេញនិងបង្កើន
ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារពន្លឿន ពាណិជ្ជកម្មសំដៅធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយ
សក្តានុភាពក្នុងតំបន់អាស៊ាន ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ