ការបោះឆ្នោតនៅអង់គ្លេស៖ គណៈបក្សអភិរក្សដណ្តើមបានជ័យជំនះ


ការបោះឆ្នោតនៅអង់គ្លេស៖ គណៈបក្សអភិរក្សដណ្តើមបានជ័យជំនះ - ảnh 1
ការបោះឆ្នោតនៅអង់គ្លេស៖ គណៈបក្សអភិរក្សដណ្តើមបានជ័យជំនះ (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៨ ឧសភា គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត
អង់គ្លេសបាន ប្រកាសថា៖ គណៈបក្សអភិរក្សរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី David
Cameron ដណ្តើមបាន អាសនៈចំនួន ៣២៩ ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន
៦៥០ នៅសភាជាន់ទាប ក្នុងការបោះ​ឆ្នោតសកលនាពេលថ្មីៗនេះ។
តាមនោះ គណៈបក្សអភិរក្សទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ ជាងពាក់កណ្ដាល
ដោយហេតុនេះ គេអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយថ្មីដោយចង់សម្ព័ន្ធ
ភាពជាមួយគណៈបក្សនយោបាយផ្សេងៗទៀតឡើយ។ ក្នុងពេលនោះ​
ថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈបក្សការងារអង់គ្លេស លោក  Ed Miliband ទទួលបាន
អាសនៈចំនួន ២៣២ តែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយមានជ័យជំនះនេះ លោក
David Cameron ​នឹងកាន់ ដំណែងធ្វើជា នាយកដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជាថ្មីម្តងទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ