ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ២០១៨៖ បណ្ដាទីកន្លែងបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងម៉ូស្គូបើកទ្វារ

(VOVWORLD) - នៅម៉ោងទី៨ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ មិនា (តាមម៉ោងរុស្ស៊ី) បណ្ដាទីកន្លែង បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋធានីម៉ូស្គូបានបើកទ្វារទទួលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ២០១៨។ 
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ២០១៨៖ បណ្ដាទីកន្លែងបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងម៉ូស្គូបើកទ្វារ - ảnh 1 ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ២០១៨៖ បណ្ដាទីកន្លែងបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងម៉ូស្គូបើកទ្វារ

(VOVworld) – នៅម៉ោងទី៨ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ មិនា (តាមម៉ោងរុស្ស៊ី) បណ្ដាទីកន្លែង បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋធានីម៉ូស្គូបានបើកទ្វារទទួលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ២០១៨។ តាមគណៈកម្មាធិការកណ្ឌាលរៀបចំការបោះឆ្នោត រុស្ស៊ី (SIK) មានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន ១១០ លាននាក់ដែលពេញលេញលក្ខ័ណ្ឌ បោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំនេះ រួមមានអ្នកបោះឆ្នោតនៅ ឯបរទេសចំនួន ១ លាន ៨៩ រយនាក់ ផងដែរ។ មុននេះ អ្នកបោះឆោតរុស្ស៊ី ដែលរស់នៅតំបន់ចុងបូព៌ារនៃប្រទេសនេះគឺ Kamchatka និង Chukotka បានទៅ បោះឆ្នោតហើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ