ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអ៊ីរ៉ាក់៖ អត្រាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទាបជាងគេបំផុត

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា បណ្ដាទីកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា ដំបូងនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោយពីប្រទេសនេះវាយបារាជ័យអង្គការ រដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)  បានបិទទ្វារជាផ្លូវការ។
ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអ៊ីរ៉ាក់៖ អត្រាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទាបជាងគេបំផុត  - ảnh 1 ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអ៊ីរ៉ាក់៖ អត្រាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទាបជាងគេបំផុត 

នាយប់ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា បណ្ដាទីកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា ដំបូងនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោយពីប្រទេសនេះវាយបារាជ័យអង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)  បានបិទទ្វារជាផ្លូវការ។ ប៉ុន្តែ គណៈកម្មាធិការរៀប ចំការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថា៖ អត្រាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតលើកនេះ ទទួលបានតែ ៤៤,២៥% ។ នេះជាកំរិតទាបបំផុតគិតតាំងពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា នាឆ្នាំ ២០០៥ ដោយមិនអើពើដល់ការដែល ការបោះឆ្នោតនេះមាន អត្ថន័យដ៏សំខាន់ណាក៏ដោយដែលបានចាត់ទុកថានឹងអាចផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពអំណាចក្នុងតំបន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ