ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអាល្លឺម៉ង់

(VOVWORLD) - គំលាតរវាងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបក្សអភិរក្សនិយមរបស់អធិការបតី អាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel កាន់តែធំជាងបើប្រៀបនឹងគូបដិក្ខគឺ គណៈបក្សឆ្វេងកណ្ដាលដឹកនាំដោយលោក Martin Schulz ក្នុងកាលៈទេសៈ ការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា ខាងមុខ ។ 
ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអាល្លឺម៉ង់  - ảnh 1 ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអាល្លឺម៉ង់ 

(VOVworld) – គំលាតរវាងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបក្សអភិរក្សនិយមរបស់អធិការបតី អាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel កាន់តែធំជាងបើប្រៀបនឹងគូបដិក្ខគឺ គណៈបក្សឆ្វេងកណ្ដាលដឹកនាំដោយលោក Martin Schulz ក្នុងកាលៈទេសៈ ការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា ខាងមុខ ។ លទ្ធផលដែលត្រូវបានប្រកាស នាថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា សរឲ្យឃើញថា៖ សម្លេង គាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យសង្គមគ្រឹសសានា (CDU/CSU) របស់លោកស្រី Merkel ទទួលបាន ៣៨% ក្នុងពេលនោះ គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសង្គម  (SPD) របស់បេក្ខជន Martin Schulz ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ២៥% តែ ប៉ុណ្ណោះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ