ការបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាបបារាំង៖ចលនាខឿនសាធារណៈរដ្ឋបោះជំហានទៅមុខប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចំនួន៤៥០នាក់

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១១ ឧសភា ចលនាខឿនសាធារណៈរដ្ឋបោះជំហានទៅមុខ របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបារាំងលោក Emmanuel Macron បានប្រកាសបញ្ជី ឈ្មោះបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមការបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាប ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី១១និងថ្ងៃទី១៨ មិថុនា ខាងមុខ។
ការបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាបបារាំង៖ចលនាខឿនសាធារណៈរដ្ឋបោះជំហានទៅមុខប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចំនួន៤៥០នាក់ - ảnh 1 ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបារាំងលោក Emmanuel Macron (រូបថត៖Reuters)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១១ ឧសភា ចលនាខឿនសាធារណៈរដ្ឋបោះជំហានទៅមុខ របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបារាំងលោក Emmanuel Macron បានប្រកាសបញ្ជី ឈ្មោះបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមការបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាប ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី១១និងថ្ងៃទី១៨ មិថុនា ខាងមុខ។លោក Macron កំពុងត្រូវការមានការគាំទ្រភាគច្រើននៅសភាជាន់ទាបដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលលោកបានសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត។បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនពោលខាងលើត្រូវបានបង្កើតឡើងពីការសន្យាចំនួន២នោះគឺ ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនិងពហុនិយម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ