ការបាញ់កាំភ្លើងត្បាល់ធ្វើឲ្យមនុស្ស៤០នាក់ត្រូវស្លាប់នឹងរងរបួស

ការបាញ់កាំភ្លើងត្បាល់ធ្វើឲ្យមនុស្ស៤០នាក់ត្រូវស្លាប់នឹងរងរបួស - ảnh 1
​ការបាញ់កាំភ្លើងត្បាល់​ធ្វើឲ្យមនុស្ស៤០នាក់ស្លាប់នឹងរងរបូស(រូបថត៖Internet)
VOV-  បណ្តាព័ត៍មានពីមន្ទីពេទ្យនឹងប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថា៖ថ្ងៃទី​១០​មិថុនា ជន
ប្រដាប់អាវុធ១​ក្រុមបានបាញ់កាំភ្លើងត្បាល់ចំនួន២​គ្រាប់ទៅលើ ទីលាន​១ដែល
មានជនឥស្លាមនិកាយShi’ite ជាច្រើនកុះករនៅរដ្ឋធានី Baghda ធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាង
ហោចណាស់ចំនួន៦នាក់ត្រូវស្លាប់​នឹង​៣៨នាក់ ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស​។មិនទាន់
មានអង្គការណាឡើងសម្លេងទទួលការ ខុសត្រូវអំពីការវាយប្រហារនេះទេ។​ព័ត៍មាន
ពីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បាន ឲ្យដឹងថា៖បណ្តាកំលាំងសន្តិសុខប្រទេសនេះបាន
ដាក់ក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នខ្ពស់​នឹងសន្តិសុខត្រូវបានរិតបណ្តឹងនៅរដ្ឋធានីBaghda ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ