ការប្រណាំងជិះកង់ឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌូចិនចំនួនបីជាលើកដំបូង

(VOVWORLD) -ការប្រណាំងជិះកង់ Nam Ky Khoi Nghia ដណ្ដើមពានរង្វាន់ផ្សាយសម្លេង VOH បើកទូលាយ គឺជាលើកទីមួយហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រណាំងជិះកង់វៀតណាម ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទសឥណ្ឌូចិនចំនួនបី

ការប្រណាំងជិះកង់ Nam Ky Khoi Nghia ដណ្ដើមពានរង្វាន់ផ្សាយសម្លេង VOH បើកទូលាយ លើកទី ២១ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់បីថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីរំលឹកខួបទិវាបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨)

នេះគឺជាលើកទីមួយហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រណាំងជិះកង់វៀតណាម ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទសឥណ្ឌូចិនចំនួនបី ដើម្បីឆ្ពោះរំលឹកខួបលើកទី ៤០ នៃជ័យជំនះរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត (ថ្ងៃទី ៧ ខែមករា) លើកទី ៧៤ ទិវាបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨) លើកទី ៧៨ ទិវា Nam Ky Khoi Nghia (ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា)៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ