ការប្រឡងកុំព្យូទ័រវ័យក្មេងទូទាំងប្រទេសលើកទី២៤នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Vung Tau

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១០ខែសីហា ការប្រឡងកុំព្យូទ័រវ័យក្មេងទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ឆ្នាំ២០១៨ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Vung Tau ដោយមានការចូលរួម របស់បេក្ខជនចំនួន២៥៧នាក់មកពីខេត្តក្រុងចំនួន៥១ទូទាំងប្រទេស។
ការប្រឡងកុំព្យូទ័រវ័យក្មេងទូទាំងប្រទេសលើកទី២៤នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Vung Tau - ảnh 1 រូបថតឧទាហរណ៍

បេក្ខជនចូលរួមការប្រឡងជាសិស្សដែលឈ្នះបានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតនៅតាមការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តក្រុង និងតំណាងឲ្យសិស្សរាប់រយនាក់ដែលស្រឡាញ់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា ទូទាំងប្រទេស។ ឆ្លងកាត់អស់រយៈពេល២៣ឆ្នាំកន្លងទៅ ការប្រឡងនេះតែងតែ មានការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន តាម រយៈនោះកែតម្រូវខ្លឹមសារ រូបភាពមួយជំហានៗដើម្បីរួមដំណើរជាមួយ ការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងពិភពលោកនៃបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ