ការប្រឡង Ironman 70.3 ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់បរិមាណកីឡាករចំនួន ១៦០០ នាក់

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ឧសភា នៅទីក្រុង Da Nang បានបើកជាផ្លូវការការប្រឡង Ironman 70.3 ឆ្នាំ ២០១៨។ 
ការប្រឡង Ironman 70.3 ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់បរិមាណកីឡាករចំនួន ១៦០០ នាក់  - ảnh 1 ការប្រឡង Ironman 70.3 ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់បរិមាណកីឡាករចំនួន ១៦០០ នាក់ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ឧសភា នៅទីក្រុង Da Nang បានបើកជាផ្លូវការការប្រឡង Ironman 70.3 ឆ្នាំ ២០១៨។ ព្រឹតិ្តការណ៍លើកនេះទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ កីឡាករចំនួន ១៦០០ នាក់មកពីប្រទេសចំនួន ៥៦ លើពិភពលោក ក្នុងនោះ មានកីឡាករចំនួន ៦២០ នាក់មកពីវៀតណាម។ កីឡាករក្នុងវិញ្ញសារប្រកួតគួបផ្សំកីឡាចំនួន ៣ លោក To Nhat Duy បានឲ្យដឹងថា៖

        «នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបាតចូលរួមប្រភេទកីឡាគួបផ្សំចំនួន ៣ រួមមាន ការហែលទឹកជិះកង់និងរត់។ ខ្ញុំហ្វឹកហាត់ប្រចាំថ្ងៃ។ ការហ្វឹកហាត់កីឡាជួយឲ្យ សុខភាពល្អជាង ព្រមទាំង តភ្ជាប់ខ្ញុំជាមួយបណ្ដាអ្នកដែលមានចំណូលចិត្តស្រ ដៀងគ្នាដែរ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ