ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជាតំបន់Tay Nguyen បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅអាហ្វិកខាងត្បូង

ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជាតំបន់Tay Nguyen បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅអាហ្វិកខាងត្បូង - ảnh 1
សាធារណៈរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាង ត្បូង

(VOVworld)-ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦កក្កដាដល់ថ្ងៃទី៣១កក្កដា ក្រុមការងារនៃ គណៈកម្មា
ធិការបញ្ជា តំបន់Tay Nguyen ដឹកនាំដោយអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៌ Tran Viet Hung បាន អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសាធារណៈរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាង ត្បូងសំដៅស្រាវ
ជ្រាវ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធស្តីអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៌ ពិសេសចំពោះដំបន់ ដែនដីមានការអភិវឌ្ឍន៌អន់ខ្សោយរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ជួបធ្វើការជាមួយក្រសួង
អភិវឌ្ឍន៌ សង្គមអាហ្វ្រិកខាងត្បូង គណៈប្រតិភូវៀត ណាមយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដល់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការកំណត់កាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាសព្វថ្ងៃ។ ភាគីវៀតណាមចាត់ទុកថា ស្ថាប័នរដ្ឋ​អំណាច និងអង្គការសង្គមនានារបស់អាហ្វ្រិក ខាងត្បូងត្រូវបន្ថយសកម្មភាព ផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ឧបថម្ភឲ្យជនក្រីក្រ ដែលជំនួសកិច្ចការ
នោះ គឺវិនិយោគបង្កើតការងាធ្វើ លើកកំពសសមត្ថភាពឲ្យប្រជាជនផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ