ក្រុមការងារនៃគណះកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណះសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Can Tho

នាថ្ងៃទី 11 មិថុនា ក្រុមការងារនៃគណះកម្មាធិការមជ្ឈឹម រណះសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម
ដឹកនាំដោយ លោកប្រធាន Huynh Dam បានទៅសាក់សួរសុកទុក្ខនិងជួបធ្វើការជាមួយ គណះកម្មាធិការទទួលបន្ទុកណាមបុខាងលិច និងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Can Tho (ភាគខាង
ត្បូងវៀតណាម)។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Huynh Dam បានសង្កត់ធ្ងន់ដល់តួនាទី របស់  គណះកម្មាធិការ ទទួលបន្ទុកណាមបុខាងលិច ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍របស់បណ្ដាខេត្ត
ទីក្រុង នៅដំបន់វាលទំនាបទន្លេ Cuu Long ។ ប្រធាន Huynh Dam បានស្នើ  គណះកម្មា
ធិការ ទទួលបន្ទុកណាមបុខាងលិច រួមជាមួយរណះសិរ្យមាតុភូមិរបស់បណ្ដាខេត្ត
ទីក្រុង ក្នុងដំបន់ យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកសាង ពង្រឹងនិងពង្រីកកំលាំងពលំនៃ
ផែនមហាសាមគ្គីជាតិ ពហុបែបភាវូបនីយកម្មបណ្ដារបៀបប្រមូលផ្តុំប្រជាជន ទន្ទឹម
នឹងនោះ កសាងចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព ជាមួយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា។  គណះកម្មាធិការទទួលបន្ទុកណាមបុខាងលិច ត្រូវការពង្រីកកំលាំងពលំរបស់ប្រជា
ជនគ្រប់ស្រទាប់ ជំរុញចលនាប្រឡង ប្រណាំងស្នេហារជាតិក្នុងប្រជាជន ជួយជ្រោម
ជ្រែងចលនា៖ ប្រជាជនទាំងមូលសាមគ្គីភាព កសាងជិវភាពរស់នៅវប្បធម៏នៅក្នុង
ដំបន់ប្រជាជននិងចលនា៖ ទិវាដើម្បីជនក្រីក្រ។ ជួបធ្វើការជាមួយ គណះកម្មការបក្ស
អចិន្ត្រៃយ៍ គណះកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Can Tho ប្រធាន Huynh Dam បានចាត់ទុក
ថា៖ Can Tho ជាមួយទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដំបន់ណាមបុខាងលិច Can Tho ត្រូវការ
ពង្រីកកំលាំងពលំនៃផែនមហាសាមគ្គីភាពប្រជាជាតិទាំងមូល ថែររក្សាសិទ្ធិ ផលប្រយោជន័អោយជនរួមជាតិនៃបណ្ដាជនជាតិ សាសនា ពិសេសគឺជនរួមជាតិ
ក្រីក្រ បន្តរួមសហការ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លា ចលនា ប្រឡង ប្រណាំងស្នេហាជាតិប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព រួមចំណែកជាក់ស្ដែងអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់
ទីក្រុង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ