ក្រុមកីឡាករពិការវៀតណាមចូលរួម Para Games 9

(VOVWORLD) -ពិធីចេញដំណើររបស់ក្រុមកីឡាករពិការវៀតណាមនឹងចូលរួមមហាស្រពកីឡាជនពិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ២០១៧- Para Games 9 ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។  គណៈប្រតិភូកីឡាករជាជនពិការវៀតណាមមានចំនួន១០២សមាជិក ៕
ក្រុមកីឡាករពិការវៀតណាមចូលរួម Para Games 9 - ảnh 1

ក្រុមកីឡាករពិការវៀតណាមចូលរួម Para Games 9

ពិធីចេញដំណើររបស់ក្រុមកីឡាករពិការវៀតណាមនឹងចូលរួមមហាស្រពកីឡាជនពិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ២០១៧- Para Games 9 ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។  គណៈប្រតិភូកីឡាករជាជនពិការវៀតណាមមានចំនួន១០២សមាជិក ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ