ក្រមច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី(ធ្វើវិសោធនកម្ម)ផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស

ក្រមច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី(ធ្វើវិសោធនកម្ម)ផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស - ảnh 1

(VOVworld) - នៅជំនួបផ្ដល់មតិអំពីពង្រាងច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (ធ្វើវិសោធនកម្ម) ដែលបានរៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២០ មករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយដោយគណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិងតុលាការប្រជាជនកំពូល មតិ
ភាគច្រើនរបស់អ្នកជំនាញការបានចាត់ទុកថា ពង្រាងច្បាប់ត្រូវបានត្រៀមរៀបចំ
យ៉ាងម៉ាត់ចត់ មានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការអនុវត្តមាត្រានានាក្នុង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងផលប្រយោជន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់
ពលរដ្ឋ។ប៉ុន្តែ ពង្រាងច្បាប់ត្រូវបំភ្លឺថែមទៀតនូវកំហិតមួយចំនួននាបច្ចុប្បន្នដូចជា បណ្ដាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងសមភាព សភាពរវាងពលរដ្ឋ រវាងបុគ្គលនិង
ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គភាពអាជីវកម្មរដ្ឋជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មឯកជន ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ