ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ស្តីពីសភាពការណ៍ស៊ីរី

(VOVWORLD) - បណ្ដាអ្នកការទូតបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. នឹងរៀបចំ កិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នាថ្ងៃទី ៥ កក្កដា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសភាពការណ៍សឹក នៅតំបន់ភូមិភាគនីរតីស៊ីរី ក្រោយពី កងទ័ពស៊ីរីជំរុញយ៉ាងខ្លាំងយុទ្ធនាការវាយ ប្រហារទៅលើបណ្ដាក្រុមជ្រុលនិយមនៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន ៣ សែននាក់ត្រូវរត់ភៀសខ្លួន។ 
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ស្តីពីសភាពការណ៍ស៊ីរី  - ảnh 1 ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ស្តីពីសភាពការណ៍ស៊ីរី 

បណ្ដាអ្នកការទូតបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. នឹងរៀបចំ កិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នាថ្ងៃទី ៥ កក្កដា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសភាពការណ៍សឹក នៅតំបន់ភូមិភាគនីរតីស៊ីរី ក្រោយពី កងទ័ពស៊ីរីជំរុញយ៉ាងខ្លាំងយុទ្ធនាការវាយ ប្រហារទៅលើបណ្ដាក្រុមជ្រុលនិយមនៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន ៣ សែននាក់ត្រូវរត់ភៀសខ្លួន។ មជ្ឈដ្ឋានអ្នកការទូតស៊ុយអែតដែលជាប្រទេសជាប្រធាន ដែលប្តូរវែនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. នាថ្ងៃទី ៣ កក្កដា បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះរួម ជាមួយកូវ៉ែតស្នើឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំពោលខាងលើ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ