ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការបង្កើន បទដាក់ទណ្ឌកម្ម ស.ប.ប.ក.

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. បានបោះឆ្នោត អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអាមេរិកបានរៀបចំ តាមនោះ បើកទូលាយ បទដាក់ទណ្ឌកម្មតម្រង់ទៅលើ ស.ប.ប.ក. ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរាល់ការសាកល្បង កាំជ្រួចជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រទេសនេះ។ 
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការបង្កើន បទដាក់ទណ្ឌកម្ម ស.ប.ប.ក.  - ảnh 1 ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការបង្កើន បទដាក់ទណ្ឌកម្ម ស.ប.ប.ក. 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. បានបោះឆ្នោត អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអាមេរិកបានរៀបចំ តាមនោះ បើកទូលាយ បទដាក់ទណ្ឌកម្មតម្រង់ទៅលើ ស.ប.ប.ក. ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរាល់ការសាកល្បង កាំជ្រួចជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រទេសនេះ។ ក្នុងបញ្ជីរាយនាមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ បុគ្គលនិងអង្គការរបស់កូរ៉េខាងជើង មានលោក Cho Il-U អ្នកត្រូវបានចាត់ទុក ទទួលបន្ទុកសកម្មភាពចារកម្មរបស់ព្យុងយ៉ាងនៅឯបរទេសនិងបណ្ដាមន្ត្រីជាន់ ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតនៃបក្សពលកម្ម ស.ប.ប.ក.៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ