ក្រុមរៀបចំការងាររបស់សេតវិមានក្រោង,ចេញ,ដំណើរ,សឹង្ហបុរី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា សេតវិមានបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមមន្ត្រីមួយរបស់សេត វិមាននឹងទៅកាន់សឹង្ហបុរីនាចុងសប្តាហ៍នេះតាមផែនការដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump និងថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong Un នាថ្ងៃទី ១២ មិថុនាខាងមុខ។ 

នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា សេតវិមានបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមមន្ត្រីមួយរបស់សេត វិមាននឹងទៅកាន់សឹង្ហបុរីនាចុងសប្តាហ៍នេះតាមផែនការដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump និងថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong Un នាថ្ងៃទី ១២ មិថុនាខាងមុខ។ នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថា៖ វ៉ស៊ីនតោននិងព្យុង យ៉ាងកំពុងពិភាក្សាហើយភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែមានគោលបំណងរៀបចំជំនួបពោល ខាងលើតាមផែនការ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ