ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជ្រើសរើសវៀតណាមដើម្បីអាជីវកម្ម

ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជ្រើសរើសវៀតណាមដើម្បីអាជីវកម្ម - ảnh 1
ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជ្រើសរើសវៀតណាមដើម្បីអាជីវកម្ម (VOV)

        Vovworld-លទ្ធផលពិនិត្យរបស់សមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េខាងត្បូង
(KITA) ប្រកាសនាថ្ងៃទី២៩មករាបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើន
​មានផែនការបើកទូលាយអាជីវកម្មនៅទីផ្សារបរទេសទើបនឹងលេចចេញក្នុងឆ្នាំ
នេះបានជ្រើសរើសវៀតណាមជាគោលដៅល្អបំផុត។

        តាម KITA ថា ក្នុងចំណោមអង្គភាពអាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន៥៣៧​ដែល​
ចូលរួមពិនិត្យនោះ ៤៩%ឆ្លើយថាគេមានផែនការអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាព​អាជីវកម្ម​របស់
ខ្លួននៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះ។ ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃជាទីផ្សារ​និយម​ទី២និងទី៣ដោយមាន៣៧,៤%និង៣០%ក្នុងខចំណោមក្រុមហ៊ុនពោលខាងលើជ្រើសរើស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ